تقویم آموزش

ردیفنام دوره آموزشیتاریخساعت برگزاریساعتهزینه (ریال) برای اعضاوضعیتنوع برگزاری
1GLP عملیات خوب آزمایشگاه میکروبیولوژی2 و 3 مرداد8:00163500000در حال ثبت نامحضوری
2برنامه ریزی و کنترل موجودی انبار9 و 10 مرداد8:00163500000در حال ثبت نامحضوری
3کالیبراسیون عمومی و تایید سیستم اندازه شناسی20 مرداد8:0082000000در حال ثبت نامحضوری
4آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها و ساخت دستگاههای پلاستیک و قالب سازی30 و 31 مرداد8:00163500000در حال ثبت نامحضوری
5استاندارد بین المللی سیستم های مدیریت ایمنی غذائی ISO:22000-201829 و 28 مرداد8:00163500000در حال ثبت نامحضوری
6آشنایی با نحوه تدوین و نگارش استانداردهای ملی ایران27 مرداد8:0082000000در حال ثبت نامحضوری
7طرح اختلاط بتن و افزودنیهای شیمیایی بتن23 مرداد8:0082000000در حال ثبت نامحضوری
8گسترش عملکرد کیفیت QFD5 شهریور8:0082000000در حال ثبت نامحضوری
9مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژي بر طبق استاندارد 50001 ISO25 شهریور8:0082000000در حال ثبت نامحضوری
10مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO17025:201526 و 27 شهریور8:00163500000در حال ثبت نامحضوری
11طراحی آزمایشات DOE (Design of Experiments) به منظور
بهینه سازی فرمولاسیون و فرآیند تولید در فرآورده های غذایی
شهریور8:0082000000در حال ثبت نامحضوری
12مدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار MSPشهریور8:00162000000در حال ثبت نامحضوری
13دوره تضمین کیفیت نتایج آزمون با نرم‌افزار Minitabشهریور8:00163500000در حال ثبت نامحضوری
14تخمین عدم قطعیت اندازه گیری14 شهریور8:0082000000در حال ثبت نامحضوری
15آشنایی با خطوط تولید و فرآوری، تولید انواع نوشیدنی و آبمیوهشهریور8:0082000000در حال ثبت نامحضوری
16مدیریت کنترل کیفی میکروبی در صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی (MQM)شهریور8:0082000000در حال ثبت نامحضوری