تقویم آموزش

ردیفنام دوره آموزشیتاریخساعتنام استادهزینه (ریال) برای اعضاوضعیتنوع برگزاری
1تولید ناب و کنترل محصول نامنطبق( نیوجرسی بتنی) و نکات مربوط به دوام آن
31 شهریور و 1 مهر16آقای مهندس حسین زینل4500000برگزار شدوبینار
2آشنایی با فناوری نوین در صنایع غذایی8 مهر8آقای دکتر ذاکر آقاکشی پور2500000در حال ثبت ناموبینار
3ممیزی داخلی ISO/IEC1702518 مهر8خانم دکتر سورانی2500000در حال ثبت ناموبینار
4تکوین محصول(برنامه ریزی پیشاپیش کیفیت محصول)(apqp)18 و 19 مهر16آقای مهندس حسین زینل4500000در حال ثبت ناموبینار
5تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری20 مهر8خانم دکتر سورانی2500000در حال ثبت ناموبینار
6سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقطه كنترل بحراني (HACCP) در زنجيره توليد مواد غذايي (ويرايش سال ٢٠٢٠)
22 مهر8آقای مهندس علیرضا غیاثی3000000در حال ثبت ناموبینار
7اصول و روش نمونه برداری در کنترل کیفیت23 مهر8آقای مهندس نوید وصفی2500000در حال ثبت ناموبینار
8اصول سرپرستی27 مهر8آقای مهندس حامد فرزین نیا2500000در حال ثبت ناموبینار
9برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی29 و 30 مهر16آقای مهندس نوید وصفی1600000در حال ثبت ناموبینار
10آشنایی با الزامات استانداردهای انواع بلوک ها (ساخت ، تولید و آزمایشات مربوطهمهر8آقای دکتر سعید بزرگمهرنیا3000000در حال ثبت ناموبینار
11آشنايي با آخرين اصول GMP6 آبان8آقای دکتر ذاکر آقاکشی پور2500000در حال ثبت ناموبینار
12خطا ناپذیرسازی-poka-yoke7 آبان8آقای مهندس نوید وصفی2500000در حال ثبت ناموبینار
13ارزیابی ریسک و قاعده تصمیم گیری در آزمایشگاه مطابق الزامات ایزو ۱۷۰۲۵15و 16 آبان16آقای مهندس حسین زینل4500000در حال ثبت ناموبینار
14محلول سازی16 بهمنآبانخانم دکتر سورانی2500000در حال ثبت ناموبینار
15مدیریت کنترل ریسکهای میکروبی در صنایع غذایی MQM15 آبان 8خانم مهندس محسن پوران3500000در حال ثبت ناموبینار
16کنترل کیفیت شیمیایی فراورده های آرایشی و بهداشتیآبان 8خانم مهندس مهدی دوست2500000در حال ثبت ناموبینار
17ایمنی مواد شیمیایی و لوازم حفاظت فردی مرتبط19 و 20 آبان16خانم مهندس سروش مهر4500000در حال ثبت ناموبینار
18دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از نرم افزار Matlabآبان 24آقای دکتر اقبال احمدی6500000در حال ثبت ناموبینار
19تشریح الزامات و مسند سازی ایزو 2200019و20 آبان16آقای مهندس علیرضا غیاثی4000000در حال ثبت ناموبینار
20کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا HPLC (تئوری و عملی)20و 21 آبان16آقای دکتر خرم8000000در حال ثبت ناموبینار
21DOE طراحی و تحلیل آزمایش ها6 و 7 آذر16آقای مهندس حسین زینل4500000در حال ثبت ناموبینار
22مدیریت برنامه ریزی استراتژیک12 آذر8آقای مهندس نوید وصفی2500000در حال ثبت ناموبینار
23نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM19 آذر8آقای مهندس نوید وصفی2500000در حال ثبت ناموبینار
24تصدیق و صحه گذاری روش های آزمونآذر8خانم دکتر سورانی2500000در حال ثبت ناموبینار
25مدیریت کنترل ریسکهای میکروبی در صنایع ارایشی بهداشتی MQM20 آذر8خانم مهندس محسن پوران3500000در حال ثبت ناموبینار
26کاربرد فیبرهای رژیمی در صنایع غذاییآذر8آقای دکتر ذاکر آقاکشی پور2500000در حال ثبت ناموبینار
27روغن ها و چربی های فرآوری شده در تغذیهآذر8آقای دکتر ذاکر آقاکشی پور3000000در حال ثبت ناموبینار
28آشنایی با تشریح الزامات و ممیزی ایزو 17020آذر8متعاقبا اعلام خواهد شد3000000در حال ثبت ناموبینار
29تکنولوژی های نوین در صنایع لبنیات پروبیوتیک ها و فرآورده های لبنی پروبیوتیکآذر8خانم دکتر اسلامی25000000در حال ثبت ناموبینار
30تکنیکهای اجرایی در طرح مخلوط ملی بتنآذر8آقای مهندس امیرحسین نوفلاح3000000در حال ثبت ناموبینار