اطلاعیه برگزاری دوره های الزامی

مدیر کنترل کیفیت نمونه کشوری
۱۴۰۰/۰۸/۱۹
استاندارد ملی ایران شماره ۵ با عنوان استانداردهای ملی ایران
۱۴۰۰/۰۸/۱۹
نمایش همه

اطلاعیه برگزاری دوره های الزامی

پیرو اطلاعیه  تشکیل گروه های تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی در جهت بهره مندی از حضور شایسته مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان حقیقی استاندارد، اداره کل استان البرز با همکاری انجمن مدیران کنترل کیفیت استان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز نموده است . لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید که جهت ثبت نام به سامانه آموزشی اداره استاندارد استان البرز به نشانی www.albqctr.com مراجعه نموده و بعد از ثبت نام جهت تایید به شماره ۰۹۳۰۸۴۲۶۹۵۰ در واتساپ به انجمن مدیران کنترل کیفیت پیام ثبت نام خود را اعلام فرمایند.
شایان ذکر است دوره های ذیل به عنوان دوره های آموزشی سالیانه شرکت کنندگان محسوب خواهد شد و جهت پیوستن به گروه تدوین الزامی می‌باشد.
۱- استاندارد ملی ایران شماره ۵ با عنوان استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش (۳۰ آبان ماه جناب آقای مهندس محرابی)
۲- روش اجرایی فرآیند تدوین استانداردهای ملی ایران (۲۷ آبان ماه جناب آقای مهندس رثائی)