روز جهانی استاندارد 2019
روز جهانی استاندارد ۲۰۱۹
۱۳۹۹/۰۶/۰۱
دوره آنلاین آموزش GMP (صنایع غذایی و آشامیدنی)
۱۳۹۹/۰۶/۰۱
نمایش همه

دوره آنلاین آشنایی با استاندارد سیستم مدیریت سلامت شغل و ایمنی

مرکز آموزش انجمن مدیران کنترل کیفیت البرز با همکاری مدیریت محترم نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برگزار می کند

استاندارد سیستم مدیریت سلامت شغلی و ایمنی ISO45001:2018
( HSE آموزش عمومی ایمنی و بهداشت کار)


سر فصل های دوره آموزشی

 • آشنایی با مفاهیم، اهداف و تعاریف سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی و تاریخچه پیدایش این استاندارد و ارتباط آن با الزامات قبلی OHSAS 18001
 • تجزیه و تحلیل مفهوم سلامت و ایمنی شغلی و تشریح ویژگی های رهبران سازمان در استاندارد
 • آشنایی با نحوه ارتباط فرآیندهای سلامت و ایمنی شغلی با سایرفرآیندها و شاخص های سازمان
 • مقایسه ویرایش ۲۰۱۸ این استاندارد با الزامات مطرح شده در OHSAS 18001
 • آشنایی با نحوه مشارکت و مشورت پرسنل و ضرورت شکل گیری کمیته کارکنان در حوزه استاندارد ایمنی و سلامت کارکنان
 • تشریح مدل استاندارد ISO 45001 ویرایش ۲۰۱۸ و تغییرات آن نسبت به ویرایش های قبلی
 • آشنایی با نحوه اریابی ریسک های مرتبط با ایمنی و سلامت شغلی و استفاده از مدل های مرتبط
 • آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی و نحوه انطباق و تطابق آن با الزامات قانونی و مقرراتی موجود
 • مرور مفهوم آمادگی و واکنش در برابر شرایط اضطراری و نحوه ایجاد دستورالعمل های مواجهه با شرایط اضطراری
 • بررسی منابع استقرار سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی شامل، کارکنان دارای صلاحیت و آگاه، ارتباطات داخلی و خارجی در سیستم اطلاعات مدون و نحوه مستندسازی و انتشار اسناد مرتبط با استاندارد
 • بهبود، اصلاح، اقدام اصلاحی و بهبود مداوم در حوزه استاندارد سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی

ثبت نام آنلاین در دوره

 • قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • ۰ ریال