معرفی مرکز آموزش

 
 

انجمن صنفی مسئولین و کارشناسان کنترل کیفیت استان البرز دراسفند ماه سال 1394، با اخذ مجوز رسمی از سازمان ملی استاندارد به شماره   3/01/183-1/3-19/90 تشکیل شده است . دامنه فعالیت این مرکز در گستره ملی و برای کلیه مدیران کنترل کیفیت صنایع در زمینه های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریتی، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته های خوراک و فراورده های کشاورزی و میکروبیولوژی، مهندسی ساختمان و مصالح و فراورده های ساختمانی،حلال ، صنایع شیمیائی، صنایع پلیمر، چوب و فراورده های چوبی، سلولزی و کاغذ، معدن و مواد معدنی، خودرو و نیرو محرکه، اندازه شناسی و اوزان و مقیاس ها، ایمنی وسائل کمک آموزشی کودکان، خدمات، آب و آبفا، مکانیک، فلزشناسی، بسته بندی، فناوری نانو، فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات می باشد.

اصول حاکم بر آموزش

چون آموزش وظیفه و رسالت ماست و دانستن آغاز راه توانستن است، پیوسته در تلاشیم تا انواع برنامه های آموزشی را تدوین و با بالاترین کیفیت برگزار نماییم.
1 .  توجه به اصول یادگیری و ارائه آموزش‌های سازمانی
2 . توجه به اصول علمی نیازسنجی قبل از طراحی برنامه‌های آموزشی
3 . تشکیل گروه تخصصی مشاوره جهت طراحی تقویم آموزشی سالانه
4 . انتخاب و دعوت از اساتید محترم باتجربه دانشگاههای سراسرکشور
5 . توجه به اصول احترام به افراد و بهبود مستمر در کلیه فرآیندهای مرکز آموزش

عملکرد

برگزاری 51858 نفر ساعت دوره آموزشی

برگزاری همایشهای علمی و تخصصی

1 - خطاناپذیری و کاهش احتمال خطا در فرآیندها
2 - شرح وظایف مدیران کنترل کیفیت
3 - استراتژی کیفیت در صنعت غذا
4 - کاربرد روانشناسی در تضمین کیفیت
5 - بسته بندی در صنعت غذا
6 - آشنایی با نحوه نگارش نظامنامه کیفیت
7 - نمونه برداری و بازرسی
8 - مدیریت پسابهای صنعتی
9 - استاندارد کشورهایی که بستر مناسبی برای صادرات میباشند
10 - مدیریت پروژه
11 - شش سیگما
12 - رویکردهای ایجاد کسب و کار
13 - رنوس تغییر یافته در سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2015
14 - کنترل کیفیت عمومی
15 - مدیریت انرژی 50001
16 - تاثیر نانو فناوری در صنعت
17 - کنترل کیفیت در بسته بندی
18 - آشنایی با تفاوتهای ISO/IEC 17025:2017 با  ISO/IEC 17025:2005