کنترل کیفیت عمومی

اکسل پیشرفته
۱۳۹۹/۰۵/۰۱
minitab
آموزش Minitab
۱۳۹۹/۰۵/۰۱
نمایش همه

کنترل کیفیت عمومی

دوره ابزارهای کنترل کیفیت
وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
۲۰۰۰۰۰تومان
شروع کنید
یا

کنترل کیفیت عمومی با رویکرد ارائه ابزارهای کنترل کیفیت آماری

مدرس : علی اکبر یحیایی
مشاور و مدرس دوره‌های سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) و دوره های مدیریتی، ارزیاب جایزه نعالی سازمانی، ممیز شرکت TUV NORD آلمان