سامانه آموزش مجازی

فقط چندگام ساده تا آموزش مجازی و دریافت گواهینامه معتبر فاصله دارید

استاندارد ملی ایران شماره ۵ با عنوان استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش

روش اجرایی فرآیند تدوین استانداردهای ملی ایران

300000 تومان

آشنایی باالزامات استانداردهای انواع بلوکها

400000 تومان

کنترل فرآیند آماری SPC و MSA

400000 تومان

عملیات خوب آزمایشگاهی GLP

280000 تومان

فرمولاسیون محصولات آرایشی بهداشتی