تقویم آموزش

ردیفنام دوره آموزشیتاریخساعتنام استادهزینه (ریال) برای اعضاوضعیتنوع برگزاری
1تولید ناب و کنترل محصول نامنطبق( نیوجرسی بتنی) و نکات مربوط به دوام آن
30 آذر و 1 دی16آقای مهندس حسین زینل4500000برگزار شدوبینار
2DOE طراحی و تحلیل آزمایش ها14 و 15 دی16آقای مهندس زینل4500000برگزار شدوبینار
3ایمنی مواد شیمیایی و آزمایشگاه23 دی8خانم مهندس سروش مهر3000000در حال ثبت ناموبینار
4مدیریت کنترل ریسکهای میکروبی در صنایع غذایی MQM26 دی8خانم مهندس محسن پوران3000000در حال ثبت ناموبینار
5کنترل کیفیت شیمیایی فراورده های آرایشی و بهداشتیمتعاقبا اعلام خواهد شد8خانم مهندس مهدی دوست2500000در حال ثبت ناموبینار
6بتن ریزی در هوای سرد23 دی8آقای دکتر موسی کلهری3000000در حال ثبت ناموبینار
7خطا ناپذیرسازیpoka-yoke30 دی8آقای مهندس نوید وصفی2500000در حال ثبت ناموبینار
8آشنايي با آخرين اصول GMP24 دی8آقای دکتر ذاکر آقا کشی پور2500000در حال ثبت ناموبینار
9کنترل کیفیت عمومی1 بهمن16آقای مهندس نوید وصفی2500000در حال ثبت ناموبینار
10تکنولوژی های نوین در صنایع لبنیات پروبیوتیک ها و فرآورده های لبنی پروبیوتیک4 بهمن8آقای دکتر کریمیان خسرو شاهی3500000در حال ثبت ناموبینار
11مدیریت بهبود فرآیندها8 بهمن8آقای مهندس نوید وصفی2500000در حال ثبت ناموبینار
12تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد ایزو 220005 و 6 بهمن8آقای مهندس علیرضا غیاثی4000000در حال ثبت ناموبینار
13آنالیز حالات بالقوه خرابی بصورت معکوس Reverse FMEA14 بهمن8آقای مهندس حسین زینل3000000در حال ثبت ناموبینار
14مدیریت کنترل ریسکهای میکروبی در آرایشی و بهداشتی MQM18 بهمن8خانم مهندس محسن پوران3000000در حال ثبت ناموبینار
15اطمینان از اعتبار نتایج آزمون (حضوری)18 و 19 بهمن16آقای دکتر دستمردی9000000در حال ثبت ناموبینار
16آشنایی با تشریح الزامات و مستند سازی ایزو 9001:201521 و 22 بهمن16آقای مهندس نوید وصفی4000000در حال ثبت ناموبینار
17مدیریت اصول سرپرستی 3 بهمن16آقای مهندس یحیایی2000000در حال ثبت ناموبینار
18کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا HPLC (تئوری و عملی)حضوری21 بهمن8آقای مهندس فرجی8000000در حال ثبت ناموبینار
19ارزیابی حسی و اپتیموم سازی در صنایع غذایی 24 بهمن8خانم دکتر اسلامی3000000در حال ثبت ناموبینار
20سيستم تجزيه و تحليل خطر و نقطه كنترل بحراني (HACCP) در زنجيره توليد مواد غذايي (ويرايش سال ٢٠٢٠)ا اسفند16آقای مهندس علیرضا غیاثی3500000در حال ثبت ناموبینار
21کنترل فرآیند آماری (SPC) و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)12 و 13 اسفند16آقای مهندس نوید وصفی4000000در حال ثبت ناموبینار
22آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری (واکنش سریع)15 اسفند8آقای مهندس حسین زینل3000000در حال ثبت ناموبینار
23تقلبات در صنایع غذاییمتعاقبا اعلام خواهد شد8آقای دکتر قارونی2500000در حال ثبت ناموبینار
24آشنایی با آلاینده های غذایی و مایکوتوکسین هامتعاقبا اعلام خواهد شد8آقای دکتر قارونی3000000در حال ثبت ناموبینار
25آشنایی با تشریح الزامات و مستند سازی ایزو 17025:201722 و 23 اسفند8خانم دکتر سورانی4500000در حال ثبت ناموبینار
26کاربرد فیبرهای رژیمی در صنایع غذاییمتعاقبا اعلام خواهد شد8آقای دکتر ذاکر آقاکشی پور2500000در حال ثبت ناموبینار